اين حزب در پايان قرن نوزدهم ميلادى در لهستان تأسيس و پس از جنگ جهانى دوم، يکى از طرفداران پروپاقرص رژيم کمونيستى بوده و سپس به‌عنوان بخشى از جبههٔ ملى درآمد. حزب دهقانان طى سال‌هاى اصلاحات اقتصادى در لهستان هوادار خصوصى‌سازى و واگذارى مالکيت زمين‌هاى کشاورزى به کشاورزان و تمرکززدايى در حکومت‌هاى محلى بوده است. اين حزب در راستاى حمايت از حقوق کشاورزان لهستانى معتقد است بايد قبل از پيوستن کشور به اتحاديه اروپا، حقوق و منافع کشاورزان مورد توجه قرار گيرد. اعضاء اين حزب را مى‌توان از لحاظ سياسى محافظه‌کار و از لحاظ ايدئولوژى دمکرات مسيحى قلمداد نمود. رهبر سابق اين حزب يعنى والدمار پاولاک از اکتبر ۱۹۹۳ تا مارس ۱۹۹۵ نخست‌وزير لهستان بوده است. از سال ۱۹۹۷ در انتخابات سراسرى حزب دهقانان ريچارد کالينوفسکى Riczard Kalinowski به رهبرى اين حزب برگزيده سد. وى در سال ۱۹۹۷ مدتى کوتاه معاون نخست‌وزير و وزير کشاورزى در کابينه ائتلافى با اتحاد چپ‌ دمکراتيک بوده است. سياست‌هاى اعمال شده توسط اين حزب در برخورد با کشاورزان سيل‌زده در تابستان ۱۹۹۷ که اعتراضات زيادى را در بر داشت منجر به شکست اين حزب در انتخابات پارلمانى اکتبر ۱۹۹۷ گرديد. اين حزب از حمايت کشاورزان در نقاط مختلف روستايى برخوردار بوده است. اين حزب شريک ائتلاف حزب اتحاديه چپ دمکراتيک در دولت آقاى ميلر مى‌باشد.