اين حزب وارث حزب سوسياليست لهستان است که در طول جنگ جهانى دوم و پس از آن در کشور از قدرت زيادى برخوردار بوده است. اين حزب مجدداً د سال ۱۹۸۹ و با رهبرى سان ليپسکى Jan Lipski پا به عرصهٔ وجود گذاشت. اعضاء اين حزب هوادار اصلاحات ميانه و حفظ حقوق اقليت‌ها (به‌ويژه آلمان‌ها) بوده که دو ديدگاه فوق اين حزب را از ساير احزاب متمايز نموده است. حزب دهقانان سوسياليست در داخل مخالف کمى داشته و از حداقل چالش‌هاى داخلى برخوردار بوده است. اين حزب در انتخابات پارلمانى لهستان در سال ۲۰۰۱ به‌طور مستقل نتوانست حدنصاب لازم براى معرفى نامزدهاى خود به پارلمان را به‌دست آورد اما به‌خاطر ائتلاف با اتحاديه چپ دمکراتيک در انتخابات توانست ۳ کرسى در پارلمان بدست آورد. رهبر اين حزب پيوتر ايکونوويچ Piotr Ikonowicz است.