جمعيت استان بوشهر براساس آخرين سرشمارى نفوس در سال ۱۳۷۵ معادل ۷۴۳،۶۷۵ نفر بوده است که از اين جمعيت ۳۹۴،۴۸۹ نفر ساکن در نقاط شهرى و ۳۳۲،۸۸۴ نفر ساکن در نقاط روستائى بوده‌اند.

زبان

تقريباً تمام مردم استان بوشهر به زبان فارسى با گويش‌هاى محلى صحبت مى‌کنند دو لهجه‌ در روستاها بيشتر از شهرها متنوع و مشهود است و بين آنها اختلاف‌هائى به چشم مى‌خورد. برخى از اهالى ”جزيرهٔ شيف“ و بنادر کنگان وعسلويه نيز به زبان عربى صحبت مى‌کنند. به سبب ارتباط قديمى و پر‌دامنه‌اى که مردم اين منطقه با نقاط عرب‌نشين سواحل جنوبى خليج‌فارس و شبه‌جزيرهٔ عربستان، هندوستان و سواحل آفريقا و شرق داشته‌اند، لغات عربي، هندي، زنگباري، حبشى و آفريقائى نيز در لهجه‌هاى ساکنان سواحل و جزاير خليج‌فارس بيشتر وجود دارد.

نژاد

استان بوشهر از آغاز، رهگذر و محل سکونت نژاد‌هاى گوناگونى بوده است. پيش از ورود آريائيان در منطقهٔ بوشهر، نژادهاى بومى در اين سامان مى‌زيسته‌اند و علاوه بر نژاد مديترانه‌اى نژادهاى ديگر مانند: دراويدي، سياه‌پوست، سامي، عيلامي، سومري، نورديک، عرب، لر و بهبهانى در سرزمين بوشهر سکونت داشته و يا به مرور به اين منطقه مهاجرت کرده‌اند. در استان بوشهر عرب‌ها، لرها و طوايف مخلوط مانند بهبهانى‌ها ساکن هستند که در اثر اختلاط، يک‌نوع نژاد خاص را به‌وجود آورده‌اند و به بوشهرى معروف شده‌اند.

مذهب

بيشتر اهالى استان بوشهر مسلمان هستند و اقليت‌هاى مذهبى موجود در منطقه افراد مهاجرى هستند که برحسب ضرورت شغلى در اين نقاط مسکن گزيده‌اند. از سال ۲۲۵ ميلادى دين مسيح در ريواردشير (بوشهر) و ديگر نقاط خليج‌فارس وجود داشته و در سال ۱۳۵۵ شمسى در استان بوشهر ۹۲۹ نفر مسيحي، ۹۶۰ نفر کليمى و ۲۹ نفر زرتشتى زندگى مى‌کرده‌اند.