حمل و نقل در اين اين استان توسط بارکش‌هاى موتوري، کشتي، لنج و هواپيما صورت مى‌گيرد.

راه‌هاى هوائى

- فرودگاه بوشهر:

بندر بوشهر يکى از نخستين شهرهاى ايران مى‌باشد که داراى فرودگاه شده است و با تأسيس سازمان هواپيمائى در سال ۱۳۲۵ ش. عمليات اصولى مربوط به احداث فرودگاه بوشهر آغاز و در سال ۱۳۴۸ کارهاى اساسى نصب تجهيزات و توسعهٔ آسفالت باند اصلى و فرعى فرودگاه و ساختمان‌هاى آن پايان يافت و مورد بهره‌بردارى قرار گرفت.


فرودگاه گناوه و فرودگاه خارک نيز از جمله فرودگاه‌هاى استان بوشهر هستند.

راه‌هاى آبى

استان بوشهر به‌علت واقع شدن در کنار خليج‌فارس از استان‌هاى مهم و فعال بندرى کشور است. بنادر گناوه، ديلم، طاهري، دير و کنگان نيز در اين استان واقع هستند. جزاير استان شامل خارک، خارگو، شيف، عباسک، ام‌الکرم، نخيلو و گرم که از اهميت قابل توجهى برخوردار هستند و در اين ميان تنها جزاير خارک و شيف مسکونى هستند.