گنبد سليمان‌بن‌على

گنبد سليمان‌بن‌علي، در کنار جادهٔ گناوه - ديلم در محل تل امامزاده قرار دارد. تاريخ بناى اين گنبد حدود ۶۵ سال برآورد مى‌شود اما چهارطاقى‌هاى درب، بازماندهٔ ورودى معبدى است و مردم منطقه باور دارند که صاحب مقبرهد سليمان‌بن‌على از اولاد حضرت زين‌العابدين على‌بن‌حسين است.

بقعهٔ خواجه خضر

درشهر بوشهر در محلهٔ زيرطاق نزديک انبار غله بقعهٔ خواجه خضر که مورد اعتقاد مردم است واقع شده است.

امامزاده آقاکوچيکا

آرامگاه امامزاده کوچيکا واقع در شهر بوشهر مقبرهٔ يکى از بزرگان دين اسلام است.

امامزاده عبدالمهيمن

در حومهٔ بوشهر در جلگهٔ ريشهر امامزاده‌اى با گنبد خشخاشى هشت و اندودى با گچ و رواق در چهار طرف به‌صورت ايوان مى‌باشد که نمونهٔ گنبدسازى دوران قاجاريه مى‌باشد. امامزاده عبدالمهيمن از اعقاب حضرت عباس‌بن‌على‌بن‌ابيطالب (ع) بوده است.

آرامگاه امامزاده شيخ حسين چاه کوتاهى

در حومهٔ بوشهر نزديک ريشهر آرامگاه امامزاده شيخ حسين واقع شده است. شيخ حسين از افراد ضدّ انگليسى بود.

بقعهٔ امامزاده ميرمحمد

در جزيرهٔ خارک بقعه‌اى داراى گنبد هرمى شکل مضرس و گنبد کوچک مدوّر وجود دارد. نام اين بقعه امامزاده ميرمحمد است و مردم بر اين باور هستند که اين بقعه مدفن محمد خنفى فرزند حضرت امير (ع) است. بر کتيبهٔ موجود در آن چنين نوشته شده است:


َ”موزه المشهد اميرالمؤمنين محمدبن‌اميرالمؤمنين على - کتيبهٔ حسين النجاري“

امامزاده سنجرپوشان

امامزاده سنجرپوشان نزديک ساحل در مسير جاده گناوه - ديلم بر فراز تپه‌اى سنگى واقع است.

بى‌بى حکيمه

بر ارتفاعات شرقى جاده زيارتگاه بى‌بى حکيمه به‌صورت گودال‌هائى که از سنگ تراشيده شده و به‌صورت مقابرى با جهت شمال شرقى و جنوب غربى به‌طور نامنظم پراکنده است و شکل و اندازهٔ مقابر از نوع مقابر سيراف و بندر تيس بلوچستان مى‌باشد.

امامزاده ميرارم

در نخلستان‌هاى جنوب شهر خورموج امامزاده ميرارم با گنبدى پوشيده از گچ و دو سروک گنبدک واقع است. درون بقعه که محل مقبرهٔ امامزاده ميرارم يا پير ارم يا پير چل‌گزو است ضريح و محجرى وجود ندارد.


مردم خورموج باور دارند که اين مقبره مدفن مير ارم فرزند سام پسر نوح پيامبر است.

امامزاده شاه‌محمد

نزديک بردخون، چند کيلومتر شمال غربى بندر دير امام شاه‌محمد با بنائى چهارگوش با پوششى مخروطى مضرس و پله‌پله قرار دارد.