جمعيت

جمعيت استان فارس براساس سرشمارى سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۳،۸۱۷،۰۳۶ نفر بوده است. از اين ميان ۲،۱۶۳،۱۱۹ نفر در مناطق شهرى و ۱،۵۹۸،۹۱۳ نفر در مناطق روستايى زندگى مى‌کردند و ۵،۵۰۰۴ نفر نيز غير ساکن و به عبارت ديگر از عشاير کوچ‌رو استان بوده‌اند. بر همين اساس در سال ۱۳۷۸ جمعيت استان برابر با ۴،۰۳۹،۱۵۹ نفر، متشکل از ۸۰۶،۲۱۹ خانوار بود. در اين سال جمعيت شهرنشين ۲،۲۹۰،۲۰۳ نفر و نرخ شهرنشينى برابر با ۷/۵۶ درصد برآورد شد.


يکى از مناطق مهم عشايرى ايران، استان فارس است و بزرگ‌ترين ايل ايران يعنى ايل قشقايى با شش طايفهٔ دره‌شوري، کشکولي، شش بلوکي، فارسميدان و علمه با ۳۰۷ تيره از فيروزآباد به سميرم به کوچ‌روى ادامه مى‌دهند و به زبان ترکى صحبت مى‌کنند. در ايل قشقايى سازمان ايلى از کل به جزء و از ايل به طايفه، تيره بُنکو است.


ايل خمسه در دوره قاجاريه، حدود ۱۲۰ سال پيش، توسط والى فارس تشکيل شد. اين ايل که از تجمع پنج ايل مختلف شکل گرفت شامل ايل عرب (عرب زبان)، اينانلو (ترک زبان)، بهارلو (ترک زبان)، نفر (ترک زبان) و باصرى (فارسى زبان) است. افراد اين ايل از شهرستان داراب تا شمال بوانات به سردسير-گرمسير مى‌پردازند.


نژاد

در سرزمين فارس از چند هزار سال پيش اقوام بومى به ويژه ايلاميان به سر مى‌بردند.در حدود سه هزار سال پيش اقوام آريايى از جنوب روسيه به فلات ايران از جمله سرزمين فارس سرازير شدند. آريايى‌ها از قبيله‌هاى بزرگى از جمله پارسيان، مادها، سکاها و ... تشکيل شده بودند. پارسيان حدود سه هزار سال پيش در سرزمين فارس سکنى گزيدندو. هم‌اکنون در اين استان قبايل مختلفى از جمله ايل قشقايي، ايل خمسه، ايل ممسنى و ... زندگى مى‌کنند.

زبان

زبان بيشتر مردم فارس، فارسى است و به گويش‌هاى مختلف محلى صحبت مى‌کنند.پاره‌اى از قوميت‌هاى ساکن در فارس نيز به زبان‌هاى غير فارسى صحبت مى‌کنند. زبان ايل قشقايي، ايل بهارلو و ايل اينالو و طايفه‌هايى مانند خلج، قرايي، شاهسون، افشار و ... ترکى است و ايل عرب فارس به عربى صحبت مى‌کند.

مذهب

دين بيشتر مردم استان فارس، اسلام است. طبق سرشمارى سال ۱۳۷۵،مسلمانان استان فارس ۳،۷۹۹،۸۳۳ نفر هستند.


پيروان مذهب شيعه دوازده امامى بيشتر مردم فارس را تشکيل مى‌دهند و از اهل تسنن گروهى در شهرستان لار زندگى مى‌کنند. از پيروان اديان رسمى ۱۰۹۷ نفر زرتشتي، ۳۱۸ نفر مسيحى و ۳۷۵۸ نفر کليمى در فارس به سر مى‌برند که بيشتر آنها در شهر شيراز زندگى مى‌کنند.