امامزاده سيد سربخش

امامزاده سيد سربخش در شرق شهر قم مقابل چهل اختران قرار دارد و مدفن يکى از نوادگان امام جعفر صادق (ع) است. بناى اين امامزاده از آثار نيمهٔ دوم زدهٔ هشتم هـ.ق است. به استناد کتيبهٔ موجود، اين بنا به دستور غياث‌الدين امير محمد از بزرگان خاندان على صفى و فرمانروايان قم بنياد شد. تزيينات گچبرى بنا از آثار على بن محمد بن ابى شجاع هنرمند بزرگ آن دوران است.

امامزاده شاه ابراهيم

اين زيارتگاه در مزرعه شاه ابراهيم در فاصلهٔ ۲۴ کيلومترى شهر قم قرار دارد. بناى کنونى زيارتگاه به دورهٔ صفويه تعلق دارد. از آثار قديم اين امامزاده مى‌توان از در منبت به تاريخ ۱۰۱۵ هـ.ق، قطعه چوب منبت به ابعاد ۸۰ در ۲۰ سانتى‌متر به تاريخ ۱۰۱۵ هـ.ق که در بدنه جنوبى ايوان و کنار درگاه ورودى نصب شده است، نام برد و نيز چهار سنگ‌نبشته مشتمل بر ابياتى که بر اسپر بدنه جنوبى رواق غرب نصب شده و از جريان آب قنات پير مهدى حکايت مى‌کند. تاريخ اين سنگ‌نبشته ۱۰۶۴ هـ.ق است. سنگ‌نبشته ديگرى به تاريخ ۱۰۷۸ هـ.ق نيز گوياى احداث برکه‌اى در کنار مزار است.

امامزاده شاهزاده ابواحمد

اين زيارتگاه در فاصله بين چهار امامزاده و شاهزاده سيدعلي در شهر قم قرار دارد و مدفن ابواحمد محمد بن حنيفه يکى از نوادگان حضرت على (ع) به شمار مى‌رود. در اين بنا آثار هنرى در برگيرندهٔ گچبرى و کاشى‌کارى قابل مشاهده است.

امامزاده شاه احمد قاسم (ع)

مزار احمد بن قاسم يا شازده قاسم (ع) يکى از نوادگان امام جعفر صادق (ع)، در جنوب شرقى شهر قم نزديک دروازه قلعه، قرار دارد.


شازده ابراهيم

بقعه شاهزاده ابراهيم (ع) نزديک امامزاده على بن جعفر (در بهشت) قرار دارد. اين بقعه مدفن يکى از نوادگان امام هفتم و بناى کنونى آن متعلق به اوايل سدهٔ نهم هـ.ق است. نماى بيرونى بنا هشت گوشه است و گنبد هرمى شانزده ترکى دارد.


شاه حمزه (ع)

مزار شاه حمزه که آن را متعلق به حمزه فرزند امام موسى کاظم (ع) مى‌دانند، بنايى متعلق به نيمه نخست سدهٔ دهم هـ.ق است و نزديک ميدان کهنهٔ شهر قم قرار دارد. سبک بناى اين مزار، مشابهٔ بناى حرم حضرت معصومه (س) با ابعاد کوچک است.


بنا مرکب از دو بقعه است که در برابر آنها، صحنى به طول و عرض ۳۲ و ۱۵ متر قرار دارد. اين صحن را ميرزا على اصغر امين‌السلطان صدراعظم زمانى که از صدارت بر کنار شد و در قم اقامت گزيد، بنا نمود. بنا نمونه‌اى خوب از سبک معمارى و تزيين آن دوره به شمار مى‌رود. گنبد امامزاده به ارتفاع ده متر، به شکل حلزونى يعنى ترکيبى از مخروط و گنبد و از آثار اوايل سدهٔ حاضر است.

امامزاده شاهزاده جعفر غريب

اين آرامگاه که مدفن يکى از نوادگان حضرت امام کاظم (ع) است، در شرق شهر قم قرار دارد. در وسط بقعه اين زيارتگاه مرقدى با پوشش کاشى از آثار دوره فتحعلى‌شاه قاجار به جاى مانده است.

امامزاده شاه جمال

اين زيارتگاه داراى بقعه و گنبدى کوچک و چندين اتاق است. چهار جانب بقعه، با چهار ايوان احاطه شده است. بناى زيارتگاه چهارگوش است و بر فراز بقعه گنبدى مشاهده مى‌شود که از عرق‌چينى کوتاه با آجر و خشت تشکيل شده و در مرکز آن گنبد کوچک شلجمي، آراسته به کاشى ديده مى‌شود.آب‌انبار کوچکى توسط على خان سنقري نايب‌الحکومه قم در نار اين زيارتگاه بنا شده است.


اين بنا که ساختمان آن را متعلق به دورهٔ قاجار مى‌دانند، بر سر راه جادهٔ اراک قرار دارد.