۱. کشتى گيله‌مردى ۲. کشتى باوج ۳. لافند يا بندبازى ۴. کلاه بردن ۵. هپوليکا ۶. کل بخور باقلا بيار ۷. ماچه لوس ۸. ارش تراخ تريخ ۹. نزات ذاتى ژوله ۱۰. قيش‌بازى ۱۱. چلينک ۱۲ برو بيا ۱۳. گل بزن، گل بگير ۱۴. هتپه ۱۵. گل اوزيک ۱۶. بال ممد ۱۷. فينگلى ۱۸. گرن‌گره ۱۹. ال بيله‌بازى ۲۰. سى‌سنگه ۲۱. پيشه‌زن پيشه‌بزن ۲۲. ال قره قوش ۲۳. توپ بگير ۲۴. توپ، توپ ۲۵. کول، کول ۲۶. سه‌تشک ۲۷. هر چه اوستا گفت ۲۸. رمه ـ رمه ۲۹. خريز ۳۰. شکار توپ ۳۱. خيمه‌بازى ۳۲. شو پارس ۳۳. چرخى ۳۴. سولنگه ۳۵. هه‌ته کوتوس ۳۶. لگدلگد ۳۷. چوب پا ۳۸. بازآمدى ۳۹. کوچره‌بازى ۴۰. سبيل پلنگ ۴۱. نزاد پائين ۴۲. خرگوش خرباز ۴۳. توپ در دوخانه ۴۴. گلندبازى ۴۵. چسکيلوپادنگ ۴۶. آغوزبازى ۴۷. جزده سلام ۴۸. دخوس، دخوس ۴۹. سرسره ۵۰. شيطان‌بازى ۵۱. وروره ۵۲. دست به‌سر زدن ۵۳. آفتابه‌بازى ۵۴. چه رنگ چه رنگ ۵۵. قيش گوتدى ۵۶. چلينگ آغاج ۵۷. دو دو يا شيرين دو دو ۵۸. پاپرى ويچينه ۵۹. آتيمار

پيشه‌زن، پيشه‌بزن

پيشه‌زن، پيشه‌بزن (سوت زدن) نام يکى از بازى‌هاى جمعى مناطقى از استان گيلان است که دو تيم با نفرات مساوى بازى مى‌کنند.

شيطان‌بازى

از جمله بازى‌هاى جمعى استان گيلان که در منطقه لاهيجان و حومه آن متداول مى‌باشد اين بازى بين دو تيم با تعداد مساوى هر تيم از ۵ نفر به بالا انجام مى‌شود، بازى را يک نفر ”سرمار“ رهبرى و داورى مى‌نمايد جهت تعيين تيمى که بايد سواره‌بازى را آغاز نمايد قرعه‌کشى به‌عمل مى‌آيد.