کوچ‌نشينان عرب خوزستان، از ساکنان قديمى اين منطقه هستند. در حال حاضر، قبايل عرب کوچ‌نشين در مقايسه با ساير ايل‌ها و طايفه‌هاى خوزستان جمعيت اندکى را تشکيل مى‌دهند. در سال ۱۳۶۶ جمعاً ۲۴۸ خانوار عشاير عرب، با جمعيتى برابر ۲۱۳۵ نفر سرشمارى شده‌اند.


از قبايل مهم عرب خوزستان که در سال ۱۳۶۶ جمعيت عشاير کوچنده داشته‌اند، مى‌توان از قبايل ”بنى‌صالح“، ”بنى‌طرف“، ”بنى‌کعب“ (چعب)، ”چنانه“ و ”خصرج“ را نام برد. بقيه جمعيت عشايرى عرب خوزستان شامل خانوارهاى کوچنده‌اى هستند که نظام قبيله‌اى چندان منسجمى ندارند.


کليه خانوارهاى کوچنده عرب‌زبان دشت خوزستان درون کوچ استانى هستند. در بين قبايل عرب‌زبان خوزستان قبيله خصرج، و بنى‌طرف نظام قبيله‌اى مستحکم‌ترى نسبت به ساير قبايل دارند. در زير تشکيلات قبيله‌اى اين دو نشان داده مى‌شود.


قبيله بنى‌طرف در شهرستان دشت آزادگان ييلاق و قشلاق مى‌کنند. کوچ آنان چرخشى است و در هر مورد که علوفه تازه در مراتع دشت وجود داشته باشد، جابه‌جا مى‌شوند. در تابستان‌ها، اراضى درو شده غلات را اجاره کرده و دام‌هاى خود را در آنجا تغذيه (پس‌چر) مى‌کنند.


قبيله بنى‌کعب در محدوده شهرستان بندر ماهشهر در اراضى ساحلى در هور ماهشهر دام‌هاى خود را نگهدارى مى‌کنند. تعداد ۳۲ خانوار اين قبيله در دوره ييلاقى در محدوده شهرستان بندر ماهشهر و ۲ خانوار در محدوده دشت آزادگان مستقر مى‌شوند. در دوره قشلاقى کليه ۳۴ خانوار اين قبيله در محدوده شهرستان بندر ماهشهر در دهستان جراحى و حومه مستقر مى‌شوند.


قبيله حصرج با دارا بودن ۶۲ خانوار کوچنده دومين قبيله کوچنده عرب خوزستان است. محدوده ييلاقى اين قبيله در دهستان ميان آب شهرستان اهواز و دهستان حومه شهرستان دشت آزادگان است.