الشتر از بخش‌هاى بزرگ، سرسبز، خوش آب و هوا و حاصلخيز شمال لرستان است.عشاير سله‌سله (سلسله) از يک ايل و دو طايفهٔ مستقل به‌شرح زير تشکيل گرديده‌اند:


ويژگى‌هاى قومى عشاير سله‌سله

عشاير سله‌سله عموماً چاره‌جو، قانع، مدبر، يا ثبات و ميهمان‌نواز هستند، به‌طور کلى ورزيده و قوى و نيروى جسمانى آنان قابل توجه است.


مردم سله‌سله لر هستند. لران از نژاد آريائى بوده که در تاريخ به نام کاسيان از آنان نام برده مى‌شود و از آغاز هزارهٔ سوم قبل از ميلاد در لرستان و پنکوه (ايلام امروزي) مى‌زيسته‌اند. لران مانند تمام اقوام نتيجهٔ اختلاط مادها، پارس‌ها و ديگر اقوام ايرانى مى‌باشند.


عشاير الشتر به زبان لکى سخن مى‌گويند. اين زبان حدوسط لرى و کردى است و بيشتر به زبان مردم باختران شباهت دارد. وجود کوهستان و تعصب شديد اين مردم نسبت به بيگانگان، سبب شده است که واژهٔ بيگانه کمتر در آن نفوذ کند. اين زبان به زبان پهلوى نيز نزديک است. زيرا واژه‌هائى در آن ديده مى‌شود که بدون دخل و تصرف به همان صورت اوليهٔ خود باقى مانده است.


عشاير سله‌سله پيرو دين مبين اسلام و اکثر آنان شيعه و تعداد کمى على‌اللهى نيز در بين آنان ديده مى‌شود و نيز به مذهب حروفيه تمايلى داشته‌اند.