مکران محل سکونت قبايل مختلف است که اغلب بلوچ هستند و اکثر آنها خود را از نژاد عرب مى‌دانند. سایرقبايل عمده مکران:

بلوچ

افراد اين قبيله که از حيث تعداد بزرگ‌ترين قبيله مکران است در همه جا از لشر گرفته تا جنوب بمپور و سراسر مکران تا چاه‌بهار و سواحل ديده مى‌شوند. اين افراد مردمى خوش‌بنيه و طاقت‌دار و بسيارى از آنان باديه‌نشين هستند.

شير خانزائى نهروئى

اين مردم در اصل از رودبار آمده‌اند و در اوايل قرن در حوالى بمپور سکونت گزيده مدت دو قرن بمپور در تسلط آنان بود تا اينکه... از آنجا رانده، سپس در فنوچ و گِه مستقر گشتند.

بولدى

خود را کهن‌ترين خانواده بلوچستان ايران مى‌دانند اما بيشتر املاک آنها را از دست داده و در اثر ازدواج در قبايل ديگر مخصوصاً شير خانزائى مستهلک شدند. عده‌اى از آنان سرانجام جاسک و قصرقند و فنوچ را اشغال کردند.


... اهالى بمپور اکثراً بلوچى و از قبايل مختلف هستند و تخمين تعداد آنان مشکل است. اهالى شهر بمپور از نژادهاى مختلف مى‌باشند و نفوذ سياه‌پوستان در آنان ديده مى‌شود. زبان آنها بلوچى مکران .

برانزائى

اين افراد اصلاً از نژاد افغانى هستند و اولين بار در جلق و دره ديزک مستقر شدند رفته رفته قدرت يافته خانواده حاکم بزرگ‌زاده را برانداخته و به رهبرى بهرام‌خان بر همه بمپور دست يافتند.

بزرگ‌زاده‌ها

از نژاد کُرد هستند و اصلاً از بخارا در ترکستان روس آمده‌اند. نسل‌ها خانواده حاکم اين ناحيه بودند ولى به‌وسيله برانزائى‌ها قدرت خود را از دست دادند.

نوشيروانى

عده‌اى از رندها بودند که در اصل در بلوچستان شرقى (پاکستان) مى‌زيستند اما به ايران آمده نزديک کوهک مستقر شدند.

ريگى

قبايل ريگى در دامنه‌هاى شمالى کوه تفتان تا هيرمند سکونت دارند و بر سه شعبه هستند که تنها ناتوزائى‌ها ساکن دائمى سرحد مى‌باشند... و مالک گله‌هاى بزرگ گوسفند و بز بوده‌اند.

اسماعيل‌زائى

در مغرب ريگى‌ها در تپه‌هاى جنوب خط دهانه باغى ـ کوه ملک سياه و از جنوب تا کوه مرغک به‌سر مى‌بردند از قبيله توخى هستند و گفته مى‌شود که در اصل تحت تسلط سنجرانى‌ها بودند. اساساً باديه‌نشين هستند و مستقل‌تر از ريگى‌ها مى‌باشند.

يار احمدزائى‌ها

کاملاً باديه‌نشين و افراد خوش‌هيکل هستند.

ميربلوزائى

زارع و مالک و از نژاد کُرد بوده که در نقاط حاصلخيز سرحد زندگى مى‌کنند.

هاشم‌زائى

گروهى کوچک زارع و گله‌دار هستند.

تميندانى‌ها

اصلاً پارسى هستند که در ارتفاعات کوه تفتان ساکن و مردمانى قوى و سالم مى‌باشند.

براهوئى‌ها

مردمانى قوى و خوش‌هيکل و ساکن نزديکى‌هاى دجينک مى‌باشند.

خواشى‌ها

اين قبيله ظاهراً از بوميان اصلى و در دره خاش ساکن هستند. بادهورها در جنوب و در سيب و بمپور ساکن هستند هم آنها و هم براهوئى‌ها خود را اربابى مى‌خوانند. با بلوچ‌ها ازدواج نمى‌کنند اما به واسطه مشکلات اقتصادى دختران خود را به ياراحمدزائى‌ها داده‌اند ـ قد آنها کوتاه است.


ساکنان سيستان و افغانستان از حيث ترکيب جمعيت و قبايل نژادهاى مختلف شبيه يکديگر هستند و متشکل از ايراني، عرب، ترک، بلوچ، براهوئى و افغانى و غيره هستند.

سنجرانى بلوچى

اين قبيله در اصل در حدود ۱۸۰۰ ميلادى از بلوچستان به سيستان آمدند در اينکه اين قبيله شاخه‌اى از بلوچ‌هاى توخى باشد ترديد است اما شکى نيست که ساير قبايل توخى سيستان ظاهراً نسبت به اين قبيله اظهار وفادارى مى‌کنند.

نورى بلوچى

اين قبيله در روستاى خواجه احمد و جلال آباد ساکن بوده‌اند

توخى بلوچى

همه قبايل بلوچى سيستان متعلق به توخى هستند که عمده‌ترين آنها ساروني، جمال‌زائي، گرگيه مى‌باشند.