آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمودارهای تحلیلی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نمودارهای تحلیلی

واژه انگلیسی
Analysis graphics

توضیحات
انواعی از برنامه‌های گرافیکی که امکان تجزیه و تحلیل کامل و بیشتر اطلاعات را به استفاده کننده می‌دهند. این برنامه‌ها باعث می‌شوند که استفاده کننده نتایج را با توجه به مفهوم اطلاعات ، توسعه دهد. قسمت اصلی نمودارهای تجاری و برنامه‌های نموداری و تحلیلی ، اساساً از نمودارهای میله‌ای ، مساحتی ، خطی و غیره تشکیل شده است.