آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدار AND


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مدار AND

واژه انگلیسی
AND - gate

توضیحات
(۱) مدار دودویی (BINARY) که دارای ۲ یا چند ورودی و یک خروجی می‌باشد. خروجی هنگامی ۱ است که تمام ورودی‌های آن ۱ باشند و هنگامی صفر است که یکی از ورودی‌ها صفر باشد. (۲) در یک کامپیوتر ، مدارس است که بیش از یک ترمینال ورودی داشته باشد. هیچ خروجی تولید نخواهد شد ، مگر اینکه یک پالس همزمان به تمام ورودی‌ها وارد شود. در مقابل مدار (OR) (یا).