آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انگستروم


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
انگستروم

واژه انگلیسی
Angstrom

توضیحات
واحد اندازه‌گیری برابر با ۱/۲۵۰ میلیونیم یک اینچ که برای اندازه‌گیری اعضاء مؤلفه‌های الکترونیکی یک تراشه (CHIP) به‌کار می‌رود.