آفتاب

واژه نامه های آفتاب

علامت حاشیه‌نویسی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
علامت حاشیه‌نویسی

واژه انگلیسی
Annotation symbol

توضیحات
علامتی که برای افزودن پیغام‌ها و یا یادداشت‌ها به نمودار برنامه (فلوچارت) استفاده می‌شود و توسط خط‌های تیره به سایر علائم نموداری برنامه ، متصل می‌گردد.