آفتاب

واژه نامه های آفتاب

علامت اختصاری


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
علامت اختصاری

واژه انگلیسی
AAAI

توضیحات
(انجمن آمریکائی هوش مصنوعی) بوده و آن انجمنی می‌باشد که در ارتباط با هوش مصنوعی پیشرفته فعالیت می‌کند. American Association For Artificial Inteligence