آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عملگر جایگزینی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
عملگر جایگزینی

واژه انگلیسی
Assignment operator

توضیحات
عملگری که در جملات جایگزینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که یک مقدار از سمت راست جایگزین متغیری شود که در سمت چپ عملگر قرار گرفته است. در زبان BASIC ، عملگر جایگزینی علامت ”=“ و در پاسکال عملگر جایگزینی علامت ”=:“ است.