آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انجمن برنامه‌نویسان و تحلیل‌گران کامپیوتر


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
انجمن برنامه‌نویسان و تحلیل‌گران کامپیوتر

واژه انگلیسی
Association of Computer Programmers and Analysts (ACPA)

توضیحات
سازمانی بین‌الملی و متشکل از متخصصین که از طریق نشریات تخصصی تریبونی را در اختیار اعضاء خود می‌گذارد و علاوه بر آن با تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها و کارهای عملی ، مهارت‌ها تخصصی را توسعه می‌دهد. هم‌چنین تهیه کننده انتشارات آگاهی بخش دسته‌بندی شده در سطح ملّی و مشوق تبادل نظریات با سایر افراد متخصص در اینگونه فعالیّت‌ها می‌باشد.