آفتاب

واژه نامه های آفتاب

علامت ستاره ”٭“


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
علامت ستاره ”٭“

واژه انگلیسی
Asterisk

توضیحات
این علامت در اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی به‌عنوان علامت ضرب به‌کار می‌رود.